het museum banner het museum het museum
 
 
 
<< home
DUDZELE DORP VAN 'T STAD
 

Met de bedoeling Dudzele wat meer bekend te maken bij het grote publiek werd door het plaatselijk feestcomité een project met als titel  “Dudzele dorp van ’t stad “ ingediend bij het stadsbestuur.
Het is vooral de bedoeling om de honderden fietsers op de verbindingsas tussen Lissewege en Damme ook kennis te laten maken met het polderdorp Dudzele.
Het stadsbestuur verleende haar medewerking en ook de nodige vergunningen om Dudzele de gewenste verfraaiing te bezorgen tijdens de komende zomer-maanden.
Vooreerst moeten een 6-tal informatieborden op diverse locaties de bezoekers alles vertellen over de geschiedenis van het dorp of thematische info bezorgen over de directe omgeving van het bord. Onderwerpen die aan bod komen zijn : de herdersbrug en de haven van Zeebrugge, Ratte Vyncke, verdwenen ambachten, de twee torens en de verdwenen molens enz…
Naast het cultuur-historisch gedeelte van het project moeten bijkomende fietsrekken, rustbanken en picknicktafels het de fietsers en wandelaars nog aantrekkelijker maken bij hun doortocht in Dudzele.
De groendienst van de stad zorgt voor verschillende  bloembakken, schalen en korven op diverse kruispunten van de gemeente en tot slot zal bevlagging op diverse plaatsen het geheel nog feestelijker afronden.
Het is de bedoeling om dit iedere zomer te herhalen vanaf half april tot eind september.
Wij vermelden graag dat dit alles mogelijk geworden is dank zij de medewerking van Stad Brugge, MBZ , de Brugse Erfgoedcel en de Heemkring de Vrienden van het Ambacht Dudzele.
De infoborden werden ingehuldigd op vrijdag 28 mei 2010. De borden zijn te bezichtigen van medio april tot eind oktober.

 
 
 
 
De Herdersbrug en de Haven van Zeebrugge
 
  Van 1896 tot 1906 werd de Zeevaart, later het Boudewijnkanaal, gegraven.
Waar de brug precies zou komen werd een bitse strijd tussen Dudzele en Lissewege.

Klik hier om de exacte locatie te bekijken.
 
 
 
 
Verdwenen Ambachten
 
  Er hebben in Dudzele verscheidene windmolens gedraaid. Er waren ook niet minder dan 7 brouwerijen, 5 wagenmakers en 8 smidsen.
Er waren tientallen grote en kleine hoeven.
En over de cafés hebben we het op een ander informatiebord…

Klik hier om de exacte locatie te bekijken.
 
 
 
 
Van Dudasala tot Dudzele
 
  Tussen 800 en 830, waarschijnlijk na het oprichten van een kapel, stichtte de ingeweken Fries Duda zijn heem of sala.

Klik hier om de exacte locatie te bekijken.
 
 
 
 
“Kent gij de streek van ’t Blonde Noorden…”
 
  Rond de jaren 300-350 werd de hele Vlaamse kustvlakte, van Duinkerke tot het Zwin,
overspoeld door de zee.
Dit overstroomde landschap was geen diepe zoutwatermassa met wilde golven, maar wel een moerassige waddenzee met eilandjes en vaargeulen.

Klik hier om de exacte locatie te bekijken.
 
 
 
 
Twee torens, twee Heiligen, twee hanen…
 
  Het wapenschild van Dudzele is ontleend aan dit van de eerste Heren van Dudzele, begin de 13de eeuw.
Deze families hadden gronden in leen van de Sint-Pietersabdij in Gent.
De sleutel in de hoek is het symbool van Sint-Pieter: hij bezit de sleutel van de hemelpoort.
In de heraldiek wordt het omschreven als “een schild met accolade onderkant, de achtergrond in zilver, met twee kepers in keel, beladen, in het rechterkanton van het hoofd, met de sleutel van Sint-Pieter in sabel, naar rechts gekeerd”.

Klik hier om de exacte locatie te bekijken.
 
 
 
 
“Met m’n Vynckske durf ik alles aan !”
 
  “… Ik schetse hier alleenlijk zijn beeld, dit van die wondere natuur uit kokend metaal
gegoten, maar met spertelend, spouterend, luimig, zot, bedriegend kruit, doorstoven !”

Klik hier om de exacte locatie te bekijken.
 
 
 
 
“’t Zijn Weiden als wiegende Zeeën”
 
  Dudzele is een authentiek landbouwdorp.
Circa 1300 was de eerste fase van de inpoldering van Dudzele bijna beëindigd.
Het grondgebied werd volledig uitgebaat als akkergrond of weiland. Er stonden honderden grotere en kleinere hoeven die zich toelegden op de teelt van granen, vlas, meekrap, fruit, en het fokken van schapen, runderen en paarden.

Klik hier om de exacte locatie te bekijken.
 
 
 
<< home
©2012 | disclaimer | webdesign by hans | contacteer ons