het museum banner het museum het museum
 
 
 
<< home
ARCHIEVEN
 

Van sommige archieven nemen we het beheer ervan in handen en blijft het archief op locatie, andere archieven beheren en stockeren we zelf in ons heemkundig museum. Indien gewenst kunnen wij ook het archief van uw vereniging opschonen, inventariseren en stockeren (enkel Dudzeelse archieven komen in aanmerking).


- Archief parochie Dudzele in het bisdom Brugge (HDARBB)
- Archief kerkfabriek Dudzele (HDARKD)
- Archief KSA - VKSJ - Jeugdraad Dudzele (HDARKJ)
- Archief Wijkkomitee Dudzeels Neerhof (HDARWD)
- Archief De Vrienden van het Ambacht Dudzele (HDARVD)
- Archief Heemkring Dudzele (HDARHD)
- Archief Rode Kruis Dudzele (gedeeltelijk)
- Archief Buytaert familie (gedeeltelijk) (HDARBF)
- Archief Monbaliu familie (gedeeltelijk) (HDARMF)
- Archief Rode Kruis Dudzele-Zeebrugge-Damme (HDARRK)
- Archief Vandenberghe Georges (HDARVG)
- Archief Davidsfonds Dudzele (HDARDF)

 
  Archief parochie Dudzele in het bisdom Brugge
Projectmedewerkers: Danneels Karel, Pieters Dirk, Buytaert Ingeborg en Strubbe Hans.
Alle stukken van de omslagen F91-F92-F93 werden gefotografeerd (3000+ foto's), er werd tevens een voorlopige inventaris opgesteld.

Definitieve inventarisatie voorzien voor 2019.
bisdom Brugge
 

Archief KSA - VKSJ - Jeugdraad Dudzele
In 2013 kregen we van Frank Vermeulen (oud KSA-er) een gedeelte van het archief van de Dudzeelse KSA-Jeugdraad, periode 1973-1984. Het archief werd opgeschoond en geïnventariseerd.
Projectmedewerker: Strubbe Hans.

In 2014 kregen we, door bemiddeling van Bart Strubbe, het resterende gedeelte van het archief van de KSA. Het archief wordt geïnventariseerd in het najaar van 2014 en zal waarschijnlijk enkele maanden in beslag nemen.
Projectmedewerkers: Strubbe Hans en Pieters Dirk

Korte geschiedenis van de KSA - KSA Dudzele
1875: oprichting AKVS
1895: geboorte Charles Dubois
1922: Paus Pius XI richt K.A. op
1924: Ontstaan AKVS-Bond: "De Blonde Noorderknapen" met leden uit onder andere Damme en Dudzele
1926: Oprichting JVKA
1928: Karel Dubois sticht de KSA, een beweging gebaseerd op Vlaamse overtuiging en katholieke weerbaarheid
1931: Eerste vermelding KSA'ers uit Dudzele in 'Hernieuwen'
1938: Oprichting Dudzeelse Bond
'40-'45: Proost Joris Dejaeger houdt KSA Dudzele waar enkele jaren geen werking was
1956: KSA Polderbond (Dudzele) verhuist naar schuur bij Dhr.Buytaert
1986: KSA in Dudzele houdt een jaar op te bestaan
1987: Antoon Wullepit staat in voor wederopstanding KSA Sint-Lenaert
1992: Voor de eerste maal in Dudzele vertegenwoordigd op het Lourdeskamp van KSA Noordzeegouw
1995: Eerste editie 'Dudstock'
2003: Opening nieuw lokaalgedeelte
2005: 75 jaar KSA Sint-Lenaert

Raadpleeg hier het Cometa+ bestand (v01 2017-01-09)

archief ksa
  Archief De Vrienden van het Ambacht Dudzele
Dit is het archief van de heemkundige kring 'De Vrienden van het Ambacht Dudzele', deze feitelijke vereniging werd in 2011 omgevormd tot 'Heemkring Dudzele vzw'.

Raadpleeg hier het Cometa+ bestand (v01 2018-02-19)

Beschrijving van het archief op PROBAT, ref BE HKD/ARCH/AMBACHT
 
  Archief Heemkring Dudzele
Dit is het archief van 'Heemkring Dudzele vzw'.

Raadpleeg hier het Cometa+ bestand (v01 2018-07-16)

Beschrijving van het archief op PROBAT, ref BE HKD/ARCH/HEEMKRING
 
 

Archief kerkfabriek Dudzele
Enige tijd geleden werd de kerkzolder opgeruimd, er stonden nog enkele dozen die nog stukken van het kerkarchief bevatten. De dozen werden heden ondergebracht in het parochiehuis 'Het Anker', waar onze heemkring in 2012 startte met de vorming van dit archief.

Geschiedenis van het archief
Het kerkarchief werd op 16 augustus 1963 door de kerkfabriek van de parochie gedeponeerd op het Rijksarchief te Brugge. Voor wat zijn omvang betreft (7,5 m.) is het één van de belangrijkste kerkarchieven in dit depot bewaard. Ook de volledigheid van dit fonds dient hier te worden vermeld. In dit verband dienen hier vooral geciteerd: de vrijwel volledige reeks kerkrekeningen (1502-1794), de rekeningen van 't "commun" van de kerk (1642-1797) en deze van de armendis (1602-1788). Behalve het archief van de kerkelijke of door de kerk waarover het kapittel van St. Donaas te Brugge het patronaatsrecht bezat – bestuurde instellingen, bevinden zich in het fonds een reeks stukken die verband houden met de gemeente; zo bij voorbeeld de "parochierekeningen" (1711-1796). Belangrijk ook zijn de rekeningen van de heren van Dudzele (1481-1518 met lacunes) een paar 14e een 15e eeuwse charters en het, totnogtoe, oudste in het Rijksarchief te Brugge bewaard parochieregister, beginnend in 1574. Dit alles betreft het oud-archief. In het "modern archief" zetten de kerkrekeningen en de rekeningen van de openbare weldadigheid de reeksen van het "Oud Regime" voort.
J.MERTENS, 1966

Een eerste gedeelte van de archieven van deze kerkfabriek, gedeponeerd in 1963, werd geklasseerd door J. MERTENS en omvat 465 nummers.
Een tweede en derde deel werd door toedoen van de Inspectiedienst gedeponeerd respectievelijk op 22 juli 1970 en op 3 september 1971. Het omvatte zeven pakken ongeordende dokumenten en beloopt onder geklasseerde vorm 268 nummers (ca. 2 lopende meter). Deze inventaris is bedoeld als een voortzetting van deze van J. MERTENS. Daarom wordt de nummering begonnen waar ze in de eerste inventaris werd stopgezet (vanaf nummer 466). Een veertigtal stukken maken deel uit van het "Oud archief" en vullen de reeksen aan die door dhr. Mertens werden geïnventariseerd. Samenstelling: STRUBBE Hans | versie02 (2011-12-07) Het grootse deel van de dokumenten behoorte tot het "Modern archief" van de kerkfabriek, met de normale reeksen die men bij de indeling, in gebruik op het Rijksarchief e Brugge, terugvindt.
A. ZOETE, 1973

Raadpleeg hier de inventaris van het kerkarchief door Zoete en Mertens.

Raadpleeg hier het Cometa plus bestand (v01 - 20140501)

Projectmedewerkers: Strubbe Hans, Pieters Dirk, Danneels Karel

archief kerkfabriek
 

Archief Rode Kruis Dudzele-Zeebrugge-Damme
Het archief werd bijgehouden door Pieters Dirk en in 2018 geschonken aan Heemkring Dudzele vzw. Het archief omvat 3 mappen (2 archiefdozen)

Raadpleeg hier het Cometa Plus bestand (v01 - 20180925)

Beschrijving van het archief op PROBAT, ref BE HKD/ARCH/HEEMKRING

rode kruis
 

Archief Vandenberghe Georges
Dudzele kleurt geel - kermis 2018. Evenement ter gelegenheid van 50 jaar gele trui (Ronde van Frankrijk van onze Dudzeelse wielrenner Georges Vandenberghe. De inventaris bevat foto's van het dorp, affiches, flyers, banners en de infoborden die op de tentoonstelling in De Polder te bezichtigen waren.

Raadpleeg hier het Cometa Plus bestand (v01 - 20190224)

Beschrijving van het archief op PROBAT, ref BE HKD/ARCH/VANDENBERGHE

vdb
 

Archief Davidsfonds Dudzele
Archief van 1930 tot heden. Met DF Mededelingen,jaarprogramma's, ...

Raadpleeg hier het Cometa Plus bestand (v01 - 20190410)

Beschrijving van het archief op PROBAT, ref BE HKD/ARCH/DAVIDSFONDS

df
<< home
©2019 | disclaimer | webdesign by hans | contacteer ons