<< home
ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITEN VAN DE HEEMKRING TOT EIND 2013
- Dudzeels parochiaal archief in het bisdom van Brugge: fase 1 - fotograferen
- archivering van het archief van de kerkfabriek van Dudzele in parochiehuis het Anker
- documentatiecentrum: inventariseren van de collectie bidprentjes
- medewerking invulling Cathemgoed
- documentatiecentrum: digitalisering fotocollectie
- foto-identificatieproject in samenwerking met OKRA Dudzele
- inventarisatie vlaggen Dudzeelse verenigingen

ACTIVITEITEN VAN DE HEEMKRING IN 2014
- Dudzeels parochiaal archief in het bisdom van Brugge: fase 2 (inventarisatie en archivering van de foto's)
- archivering van het archief van de kerkfabriek van Dudzele in parochiehuis het Anker (afwerking)
- beeldbank Dudzele: beschrijving van de eerste 1.000 foto's
- documentatiecentrum: digitalisering fotocollectie
- erfgoeddag 2014 met als thema 'Grenzeloos': opzetten tentoonstelling
- inventarisatie vlaggen Dudzeelse verenigingen
- opmaak digitaal archiveringsplan

ACTIVITEITEN VAN DE HEEMKRING IN 2015
- erfgoeddag 2015 met als thema 'Erf!': opzetten tentoonstelling
- inventarisatie vlaggen Dudzeelse verenigingen
- digitaliseren van oude films
- inventarisatie van het archief van de KSA Dudzele

ACTIVITEITEN VAN DE HEEMKRING IN 2016
- erfgoeddag 2016 met als thema 'Rituelen': opzetten tentoonstelling
- inventarisatie vlaggen Dudzeelse verenigingen
- inventarisatie van het archief van de KSA Dudzele
- inventarisatie archief 'De Vrienden van het Ambacht Dudzele'

ACTIVITEITEN VAN DE HEEMKRING IN 2017
- herschikking van het museum (einde werken voorzien voor juli)
- erfgoeddag 2017 met als thema 'Zorg'
- digitalisering collectie rouwbrieven
- beschrijving van de Dudzeelse toponiemen
- invulling Cathemgoed (samenwerking met VLM)
- Roskambruggen (A11 autosnelweg)
- kerkwegels in Dudzele


De activiteiten van uw vereniging op onze kalender? Het kan! Stuur een mail naar onderstaand emailadres en wij plaatsen deze op de kalender. Mail to: hans@degroenetente.be

<< home
©2017 | disclaimer | webdesign by hans | contacteer ons